حقوق و دستمزد

⭕️ طبق اصول پذیرفته شده حسابداری هرساله طبق آخرین حکم کارگزینی کارکنان سالی یک حکم بعنوان ذخیره سنوات خدمت کارکنان درحسابها ذخیره می شود . کارکنان پس از اتمام خدمت یاتسویه حساب با شرکت می توانند آن را از شرکت مطالبه نمایند .

⭕️نحوه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

حقوق و مزایای یک کارمند۴.۵۰۰.۰۰۰ریال تاریخ استخدام ۸۸/۰۵/۰۱تاریخ محاسبه ذخیره مزایا ۸۸/۱۲/۲۹

۳.۰۰۰.۰۰۰=۸/۱۲*۴.۵۰۰.۰۰۰

❌نحوه ثبت در دفاتر شرکت :

۸۸/۱۲/۲۹
هزینه سنوات خدمت کارکنان             ۳.۰۰۰.۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان           ۳.۰۰۰.۰۰۰۰

درسال مالی بعد یعنی سال ۸۹ حقوق و مزایای همین کارمند طبق حکم کارگزینی بالغ بر ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت احتساب ذخیره مزایای خدمت کارکنان می باشد.

سنوات سال گذشته      ۳.۳۳۳.۳۳۳=۸/۱۲*۵.۰۰۰.۰۰۰

سنوات سال جاری           ۵.۰۰۰.۰۰۰=۱۲/۱۲*۵.۰۰۰.۰۰۰

 کل سنوات       ۸.۳۳۳.۳۳۳=۵.۰۰۰.۰۰۰+۳.۳۳۳.۳۳۳

❌ ذخیره تامین شده در سال ۸۹=ذخیره سال ۸۸-کل سنوات خدمت

 کسر سنوات ثبت شده در سال قبل از کل سنوات       ۵.۳۳۳.۳۳۳=۳.۰۰۰.۰۰۰-۸.۳۳۳.۳۳۳

⭕️۸۹/۱۲/۲۹

هزینه سنوات خدمت کارکنان          ۵.۳۳۳.۳۳۳

       ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                  ۵.۳۳۳.۳۳۳

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه حقوق و دستمزد می توانید به پکیج آموزش حقوق و دستمزد ، پکیج آموزش قانون کار و قانون تامین اجتماعی یا سایت دیگر ما مراجعه نمائید.

درباره دکتر محسن صالحی نیا

اکثر رتبه های کنکور سراسری ایشان دو رقمی می باشد و در سن ۲۳ سالگی وارد مقطع دکتری حسابداری در یکی از معتبرترین دانشگاه های کشور شدند. ایشان سال های متمادی در حوزه حرفه و دانشگاه مشغول خدمت گذاری می باشند.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mohsensalehinia/public_html/wp-includes/functions.php on line 4212